Giới thiệu

Wisor chính thức ra mắt thị trường vào tháng 8/2020
Bước tiến của Mamibot hứa hẹn sẽ là bước đột phá công nghệ với những tính năng thông minh đặc biệt mà chưa loại robot nào có

LDS4.0 LDS+SLAM Navigation Hybrid robot vacuum cleaner – Mamibot EXVAC880 Wisor- the best Mamibot robotic vacuum cleaner